Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Mebus Murat Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhurbaşkanı kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Temel’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Milletvekili Kasıt Çepni’nin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler saha aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Ilkgüz 2022 tarihinde Resmi Gazete’da yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla; 6831 sınırlanmış Orman Kanununun Eklenmiş 16’ıncı maddesi mucibince, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Global abuhava krizi, temas yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları giderek azaltmaktadır. Esas’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı cümbüş raporuna göre; Türkiye’üstelik orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün tahminî yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a yakın ilde, 280’den çok alanda 2.793 nüsha orman yangını derkenar, 139.503 hektar orman alanı kötülük görmüştür. 6831 sayılı Orman Kanunu Munzam Husus 16’dahi; ‘olgun ve bilgi itibarıyla orman namına muhafazasında hiçbir avantaj görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de benzer olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde yerleşim yeri mevcut ya dahi yerleşme yeri oluşturulması makul olan sert, kayalık, bilgisiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara bakarak Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu husus, yıllar içerisinde mütezayit ormansızlaşmanın anne nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği üzere, sübjektif kriterlerle bu bap uygulanarak binlerce hektar kayran da yok edilmiştir. 2022 içerisinde, henüz önce de Kastamonu ve Manisa’üstelik 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin Ağacı’de 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Mülhak bap 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak üzere devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında yahut Hazne’nin hususi mülkiyetinde mevcut taşınmazlardan, Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Yurt Genel Müdürlüğü) eliyle Orman Umumi Müdürlüğü’ne orman hazırlamak üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik adına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Esas’nın 169 uncu maddesindeki ormanları apotr hükümlere üstelik aykırıdır. Mürekkep Milel İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin bile imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Skala Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Uğraş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve sair ilgilendiren girişimlere yönelik dolgun ve bireysel taahhütleri yeniden tasdik etmektedir. Temel, yasalar ve uluslararası sözleşmelere hilaf uygulamalara serencam verilmesi, ormanları koruyucu ve geliştiren deli dolu politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te kâh orman alanlarının, bilgi ve bili bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına bittabi karar verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Bilgi insanları ve yerel yönetimlerle iş birliği işlenmiş mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar neden korunup, geliştirilmemiştir? Malumat ve vukuf itibarıyla orman nitelikleri neden kaybettirilmiştir?  Bu illerde bakir orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Akıbet ilkokul yılda, Eklenmiş yön 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar namına orman rekzetmek için, Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla ne illerde, hangi kadar alanın Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, sonuç beş yılda, Reisicumhur kararı ile hangi kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi kadar gelir elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhurbaşkanı kararı ile başka hangi illerde hangi kadar orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Hangi büyüklüğünde dirimsel öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda yapım, maden, enerji projeleri kâin mudur? Rant amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının anayasa, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere uymazlık yapılanma ettiği; ormanları koruyup geliştiren kanun ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, uluslararası sözleşmelere aykırılık dokuma fail Katma Konu 16’nın bozma edilmesi gerektiğini belirten fen insanlarını dikkate matlup mısınız?

Share: