İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: Hırsıza Haydut Olduğunu Unutturursanız Dolaşma Dirimsel Size Aktöre Dersi Verir

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Takım Başkanvekili Muharrem Tutuş’un ortağıyla önceki dönemde hisse senedi yapıldığını belgelerle göstererek, “Hırsıza haydut olduğunu unutturursan dolaşma dirimsel sana ahlak dersi verir” dedi.

İzmit Belediye Reisi Fatma Kaplan Özgürlük, esbak dönemde SARBAŞ ve BEKAŞ muhasebelerinin, AKP Kol Başkanvekili Muharrem Tutuş’un ortağı Mustafa Karakoç marifetiyle tutulduğunu belgelerle gösterdi. Kaplan Hürriyet, “SARBAŞ ve BEKAŞ şirketlerinin 2016, 2017, 2018, 2019 yılında muhasebesini kimden aldınız? İl yöneticisi Mustafa Karakoç’tan. Yani kimden? Muharrem Tutuş’un ortağından. Siz, direkt özlük ofisinizle, ortağınızla hisse senedi yapacaksınız, ondan bilahare kalkıp bize burada bühtan atacaksınız. Atalarımız çok adamakıllı söylemiş: Hırsıza harami olduğunu unutturursan dönem sağlık sana aktöre dersi verir” diye konuştu.

Share: