Van’da 10 Stö ‘Doğal Sit Alanı’ İlan Edilen Van Gölü İçin Sorun Açtı

İSHAK ESMER

Van’da ‘Saf Sit Alanı’ kapsamına alınan Van gölü üzere 10 sivil toplum örgütü, kararın iptali yönünde dava açtı. Van Akademik Odalar Birliği Aktarılma Sözcüsü Fikret Baransel, “Bu, yer düşük korumaya ehil sit alanlarını rapor etmektedir. Kamuoyunda bu konuda kusurlu tıpkısı algı oluşmuştur. Tersine, kararnameden evvel Kıran Kanununa bağımlı olan bu alanlar yasal yerine nispeten henüz korkulu tıpkısı şekilde korunmaktayken zaman bu düzenleme ile Ibik Kanunu namevcut sayılmaya çalışılarak yoğun tehdit altında bırakılmıştır” dedi.

Resmi Gazetede 21 Temmuz’üstelik yayınlanan kararla, Van ve Bitlis illeri Çevre Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle “Saf Sit Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Kullanım Alanı” zar edildi. Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformu, karara cebin yönetsel işlemin durdurulması talebiyle açtıkları davaya ait Van Barosu Tahir Elçi Konuşma Salonu’nda matbuat toplantısı düzenledi. Ortak izah metnini, Van Eczacılar Odası Başkanı ve Van Akademik Odalar Birliği Çağ Sözcüsü Fikret Baransel tarafından okundu.

“VANGÖLÜ TEHDİT ALTINDADIR”

Fikret Baransel şunları söyledi:

“Van Akademik Odalar Birliği ve Demokratlık Platformunun bileşenleri kendisine kuruluşumuzdan bugüne kadar her fırsatta kentimizin saf zenginlikleri ile ait endişelerimizi paylaşmaktayız. Ancak bugün çokça ağır ihmaller ve konunun uzmanlarının görüşleri ve bilimsel gerekçelere dayanmayan yasal düzenlemeler ile Van Gölü gözdağı altındadır. Bu yıldırma karşısında huy; bilimsel hiçbir yöntemle açıklanamayan benzeri şekilde hesaplı peş temizliğinin, ayrımsız türlü cümle kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve site kanalizasyonunun aracısız inhilal şeklinde göle akıtıldığı tasfiye tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren mahsus işaret alarm vermektedir. Van Gölü’nün korunması için çokça bunaltıcı yasalı tedbirler alınmalıdır. Alelhusus Van Gölünü Esirgeme Kanununun çıkarılması asıl talebimiz olup bu yöndeki temenni ve ısrarımız devam etmektedir. Ancak, 30.07.2022 tarih ve 31908 az Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Gölü “Natürel Sit, Sürdürülebilir Siper ve Kontrollü Kullanım Alanı” adına zar edilmiştir. Bu, sunu bağan korumaya ehil sit alanlarını tabir etmektedir. Van Valiliğinin 18.08.2022 günlü duyusundan da anlaşılacağı amacıyla bu düzenleme ile sit alanı içerisinde yapılacak hayatiyet ve yapılaşmalar engellenmemiştir, kamuoyunda bu konuda kavisli aynı alacak oluşmuştur. Bilakis, kararnameden geçmiş Ibik Kanununa tabi olan bu alanlar yasalı adına oldukça henüz yavaş bire bir şekilde korunmaktayken bugün bu aranjman ile Yan Kanunu namevcut sayılmaya çalışılarak yavaş zılgıt altında bırakılmıştır. Antrparantez alınan karar Bucak Koruma Kanunu, Firez ve Tabiat Varlıklarını Esirgeme Kanunu, Mahfazalı Alanların Tayin, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dayalı Yönetmelik, İlke Kararlarına, Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Beceri Esaslara ve Özge Siper Hukuku düzenlemelerine aykırıdır.

“İLGİLİ ARANJMAN İPTAL EDİLMELİ”

Tamlık bu nedenlerle Van Akademik Odalar Birliği ile Demokrasi Platformunun bileşenlerinden sorun konusu için sevgili açılış ehliyeti olan Van Barosu ÇEV-DER, Van Hakkari Doktor Odası ve Van ÖHD eliyle ilgilendiren kararın iptali üzere bu aktarılma mahkeme kararı yoluna başvurulmuştur. Zaman itibariyle başlatmış olduğumuz hız süreciyle gelişigüzel Van Gölü Havzası için şişman tıpkı tehlike oluşturan, turizm ve sanayi tesisleri ile yapılaşmaya medar hazırlayan ve hazırlanış amacı itibariyle korumaktan çok bulunmayan olmasına faktör olacak olan ilgilendiren düzenlemenin iptal edilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Yapılan aranjman ile kamuoyunda “Van Gölü’nün artık himaye altına alındığı” yönünde hatalı tıpkı alacak oluşturmaya çalışılmış ise dahi bilinmelidir kim; yapılan aranjman geleceğimiz ve nefesimiz olan Van Gölü’nü henüz nazik bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Van gölü Saf Sit Alanının elan üst kategoride olan kesin korunacak hassas alanlar ya de kalifiye dulda alanları adına zar ve tescil edilmesi gerekirken yapılaşmaya el açacak şekilde “Sürdürülebilir Dulda ve Kontrollü Yararlanma Alanı” olarak tescilinin iptali talebiyle sevgili açıldığı bilinmelidir.

“VAN GÖLÜNE SAHİP ÇIKMAYA NIDA EDİYORUZ”

Yapılan düzenlemenin de mevzuata hilaf olarak yapıldığını ayrıca izhar etmek isteriz. Şöyle kim; Mahfuz Alanların Tayin, Tescil ve Onayına İlişkin Asıllar ve Esaslara Dayalı Talimatname’in “Mahfazalı alanlara ilgilendiren genel ilkeler” antetli 5/1.’inci maddesinde belirlenen ilkelere uyulmamış, mahfuz alanların güncel durumunun alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi ve hidrojeolojisi başta kalkışmak amacıyla seçme açıdan durumu hazırlanacak civar yorum raporu sonucuna göre yahut muktezi görülmesi durumunda ise arz birkaç ardışık dört mevsimi kapsayan ekolojik hepten ilmî araştırma yapılarak belirleneceği düzenlemeleri uygulanmamış, araştırma raporları yönetmelikte öngörülen nitelikteki uzmanlarca düzenlenmediği kabilinden maharet esaslarda tamlanan yer çalışmaları yapılmamıştır. Halkımızın de bildiği üzere Van Edremit’te yapılan çiftteker kafenin Bucak Kanununa çap bire bir şekilde yapıldığına dair hız süreçleri bitmeme etmekte olduğu kabilinden iptali kanuncu namına olanaklı olsa birlikte akıbet olarak yapılan aranjman ile Derrace Kafe kadar yapılaşmaların elan birlikte artmasına ve meşrulaşmasına dayanak hazırlanmıştır. Van gölünün stabil korunacak kırılan alanlar evet birlikte kalifiye koruma alanları namına himaye altına alınması gerekirken, yapılaşmaya yol açan düzenlemeye dayalı hatadan ayrımsız dakika önceki vazgeçilmesi ve Van Gölünü koruyacak olan içten yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyor; bütün duyarlı vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölüne erbap çıkmaya ve açılan davaya müdahil olmaya çağirma ediyoruz.”

İMZASİ BULUNAN STÖ’LER

Van Barosu

ÇEV-DER

Van-Hakkari-Bitlis Eczacılar Odası

Van-Hakkari Doktor Odası

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

İnsan Hakları Derneği Van Şubesi

TMOBB Van İKK

Van Diş Hekimleri Odası

Van SMMMO

KESK Van Şubeler PlatformuShare: