Ilham Davutoğlu Şenol’u Tehdit Eden Mustafa Yücel Hakkındaki İddianame Hazırlandı: “Tıp Diploması Namevcut, Ruhsatsız Ürünler Pazarlayarak Suç İşliyor”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Prof. Dr. Ilham Davutoğlu Şenol’u hedef göstererek yıldırma eden telkih karşıtı Mustafa Yücel üzerine yaptıkları yansıtma üstüne Eskişehir Cumhuriyet Altını Başsavcılığı eliyle 6 Eylül’dahi iddianame hazırlandığını duyurdu. TTB, iddianamede Yücel’in tababet fakültesi diploması bulunmaması, zımnında doktor olmamasına rağmen afiyet hizmetine ait beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak yanlışlık işlediği vurgulandığını belirtti.

TTB, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sabah Yeli Davutoğlu Şenol’u maksat gösteren ve yıldırma fail Mustafa Yücel için 5 Ağustos’ta yaptığı duyurma ile ait Eskişehir Cumhuriyet Altını Başsavcılığı vasıtasıyla hazırlanan iddianamenin 6 Eylül’üstelik tamamlandığını açıkladı. TTB’nin bahis ile ilgilendiren zaman yaptığı açıklamada iddianameye dayalı şu bilgiler kayran aldı:

YÜCEL, TÜRKİYE’DE RESMİ YERINE LİSE MEZUNU STATÜSÜNDE

“İddianamede Mustafa Yücel’in lüzumlu adli gerekse yönetimsel soruşturma sürecindeki ifadelerine düzlük verildi. Rusya’de tababet eğitimi aldığına, dört Afrika ülkesinde fariza yaptığına ilişik tıpkı vesika sunamayan Yücel, Türkiye ve Rusya’daki faaliyetlerini ‘yaşam koçluğu’ olarak niteledi. Türkiye’de resmi namina lise mezunu statüsünde olduğunu üstelik kaydeden Yücel, genel ağ sitesinde pazarlamaya çalıştığı ve kansere hal olduğunu kanıt ettiği ürünleri hastaların satın alması sebebiyle kendisinin firmalardan prim elde ettiğini da itiraf etti.

“TÜRLÜ FAKÜLTESİ DİPLOMASI BULUNMAYAN, RUHSATSIZ ÜRÜNLER PAZARLAYARAK CÜRÜM İŞLİYOR”

Mustafa Yücel’in ve pazarladığı ürünün Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumu kayıtlarında meydan almadığı bilgilerine üstelik düz sunulan iddianamede; yekpare bu bulgulardan hareketle Yücel’in tababet fakültesi diploması bulunmamasına ve dolayısıyla hekim olmamasına rağmen keyif hizmetine ilişik beyanlarda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak cürüm işlediği vurgulandı. Müddeiumumilik, Yücel’in Afiyet Hizmetleri Anne Kanunu’nun ilişik 11. maddesi ile İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 19/1 maddesine muhalefetten cezalandırılması ile Türk Ceza Kanunu 53. maddesi gereğince mukannen hakları kullanmaktan mahrum bırakılması arzu edildi.”

Share: