Yetişek-İş, Öğretmenlik Çığır Kanunu’nun Ansız Çekilmesi İçin ‘Öğretmene Saygı’ Eylemlerine Başlıyor: “Sınavlı evet bile Sınavsız Bu Yasa Tarihin…

Eğitim-İş Genel Başkanı Girişim Özbay, Öğretmenlik Iz Kanunu’nun geri çekilmesi amacıyla mutluluk genelinde yapacakları ‘Öğretmene Saygı’ gösteri programını açıkladı.  1 Ilkgüz’dahi Burdur, 2 Ilkgüz’dahi İzmir, 3 Ilkgüz’birlikte İstanbul, 5 Eylül’bile Samsun, 7 Ilkgüz’üstelik Diyarbakır’da, 9 Ilkgüz’de Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı uğrunda olacaklarını kaydeder Özbay, “Sınavlı ya üstelik sınavsız bu yasa tarihip çöplüğüne gönderilmelidir” dedi.

Yetişek-İş Genel Merkezi Öğretmenlik Iz Kanunu’nun mankafa çekilmesi için tekmil Türkiye’üstelik yapacakları gösteri programını açıkladı. Budun Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla duyurulan programda mütekellim Eğitim-İş Umumi Başkanı Kadem Özbay, şunları söyledi:

“Zaman 81 ilde örgütümüz alanda, öğretmene ocumak eylemliliğimizi kül kamuoyuna zar ediyoruz. 1 Eylül’üstelik Burdur’birlikte Kimsesiz Baykurt’un kentinden ‘Öğretmen el açmaz, yalvarmaz, dal eğmez öğüt verir’ diyeceğiz. 2 Ilkgüz’dahi İzmir’bile, 3 Ilkgüz’de İstanbul’bile, 5 Eylül’de Samsun’üstelik, 7 Ilkgüz’dahi Diyarbakır’da olacağız. Bütün bölgelerden mevrut örgütümüzle, öğretmen arkadaşlarımızla ve inanıyorum ki bize destek olacak cümle yurttaşlarımızla öğretmenlere ocumak duyulmasını bire bir sefer bile alanlardan öğüt vererek anlatacağız. 9 Ilkgüz’dahi Ankara’üstelik olacağız. Saat 10.00’de vekâlet uğrunda hep çabalarımıza karşın kafalarını eş gömen, kendisi eğitimci olmayıp o koltuğu kendine hak gören öz yeterliliğinden habersiz bakana tıpkı da Bakanlığın önünden haykıracağız. Saat 15.00’da başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ihtiram duruşu gerçekleştireceğiz. Yetişek-İş adına bizim buradaki çağrımızı benzeri işi fail öğretmenlerin kategorize edilmesine karşıyız.

“SINAVLI YA ÜSTELIK SINAVSIZ BU KANUN TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR”

Sınavlı ya bile sınavsız bu kanun tarihin çöplüğüne gönderilmelidir. Bir nöbet henüz zar ediyoruz, bu proses 20 yıldır dizgesel olarak cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmayı kendine fariza edinmiş siyasi iktidarın cumhuriyetin genişlik heybetli değerlerinden biri olan esas öğretmenlik ünvanını sıradanlaştırma çabasında olduğunu görüyoruz. Üretimden mevrut gücü kullanmaya icabında gelişim bırakmaya icabında greve hazır olduğumuzu buradan birlikte kül eğitim bileşenlerimize ve yurttaşlarımıza destek olmaya sunuyorum.”

Basın açıklamasını okuyan Yetişek-İş Ankara 1 No’lu Ofis Başkanı Turgay Kaçan ise şunları söyledi:

“OKULLARI DAHI MÜCADELEMİZİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRECEĞİZ”

“Bu kanun adaletsizdir. Yasa zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye niteleyerek kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bu misil dahi uzman hoca, başöğretmen diye bölmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler ve veliler da, ne unvana erbap öğretmenlerin sınıfında terbiye gördüğüne göre ayrışacaktır. Buradan müstear aynı rekabet ve muhtemeldir ki bire bir bergüzar adı altında toplanan taşıt paraları gibi, yasa dışı bire bir iktisat doğacaktır.  Oysaki öğretmenlerin yıpranmamış unvanlara değil, âdemiyet onuruna layık aynı ücretle çalışmaya, liyakatsizce atanan yöneticilerin mobbinglerinden ve keyfi soruşturmalarından kurtulmaya, anayasal tıpkısı doğruluk olan garantili istihdama erişmeye, uydurulmuş kriterlere değil kıdeme bakarak ücret artışı almaya, öğrencilerini iktidarın sırtını sıvazladığı tarikatların elinden almaya ihtiyacı vardır.

“HOCA BİTERSE GELECEK BİTER”

Zaman itibariyle Türkiye genelinde birlik şube ve temsilciliklerimize ‘Öğretmene utanmak’ yazılı pankartlarımızı astık. Pankartlarımız bu perde tablosu ortadan kalkıncaya dek asık kalacak. Faaliyet alanımız olan okulları üstelik mücadelemizin tıpkısı parçası haline getireceğiz. 5-9 Ilkgüz beyninde kül üyelerimiz okullara ‘Mesleğimiz onurumuzdur’ yazan kokartlarla gidecek ve gene bire bir tarihler ortada düzenlenecek olan öğretmenler asamble toplantılarında patika kanununa karşı bire bir güçlü okunup tutanaklara geçirilecek. 12-16 Ilkgüz beyninde ise öğretmenlerimiz okullarına ‘Her öğretmen uzmandır’ yazan kokartlarla gidecek.

Bilinsin kim mesleğimize taşlama, emeğimize saldırış niteliğindeki bu çığır kanunu kafasız çekilmedikçe ya üstelik tığ yetişek emekçilerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmedikçe, mücadelemizin yoğunluğunu artırmaktan bile üretimden mevrut gücümüzü kullanmaktan birlikte ferasetsiz durmayacağız. Hayatımıza sokulan bu garabet, Öğretmenlik Iz Kanunu değil muallimlik mesleğini bitirme kanunudur. Hoca biterse gelecek biter.”Share: