TSK’nın Lübnan’daki fariza süresinin 1 sene uzatılması, AK Öğür, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi

Lübnan’de, TSK’nın görev süresinin 1 sene elan uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, zaman TBMM Umumi Kurulu’nda görüşüldü. Pusula DOĞRU Tümen, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyuyla kabul edildi.

İYİ PARTİ UZALTILMASINI DESTEKLEDİ

Kitap üzerine İYİ Parti Grubu hesabına alay düz Ziyalı Saylav Işıklı Adnan Sezgin; “Birleşmiş Uluslar Asayiş Konseyinin 1701 sayılı kararı temelinde teşekkül edilmiş olan Mürekkep Uluslar Arızi Fariza Gücü UNIFIL’e ulama sağlamakta olan Silahlı Kuvvetlerimizin görev süresinin bir sene henüz uzatılmasını İYİ Tümen olarak destekliyoruz” sözleri ile tezkereye ekip olarak bindi vereceklerini söyledi.

MHP: TSK ULUSLARARASI GÖREVLERİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRMEKTEDİR

MHP Grubu yerine saraka düz Erzurum Mebus Kamil Vazıh, “Zaman görüşmekte olduğumuz tezkereye konu olan Lübnan özellikle atılmak amacıyla Afganistan’dan Somali’ye, Balkanlardan Suriye’ye ve Libya’ya kadar demokratlık ve eş hakları yahut özgürlük nakil söylemleriyle, var olan kısmi huzurun dahi namevcut olmasının müsebbipleri hiçbir yük taşımazken Türk Silahlı Kuvvetleri iki bin üç beniz elli almanak şerefle taşıdığı köklü tıpkı geleneğin gereği kendisine barışın ve huzurun teminatı misyonuyla üstlendiği uluslararası görevleri uyarınca namına getirmektedir. Bu yüzden, bulundukları yerlerde, maksut, özlenen ve varlığından cüret mahsus tıpkı etki bırakmaktadırlar” dedi. Ziyalı, MHP adına tezkereyi destekleyeceklerini belirtti.

HDP DESTEK VERMEDİ

Betik konusunda HDP Grubu namına Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları Oruç konuştu. Oruç, “Oraya sunduğumuz korkulu tıpkı katkı var mı? Hayır. Tekmil tersi, söz temsili Türkiye’nin muammer olduğu aynı kütle üstelik tenakuz var bu levha içerisinde. Tıpkı yandan oranın hem siyasal hem askeri gücü olan Lübnan Hizbullahı’nı bire bir bakıma desteklemiş oluyoruz biz bu tezkereyi onaylayarak, Lübnan’ı desteklemiş oluyoruz bu tezkereyi onaylayarak, öyle görünüyor amma mavera yandan Suriye’de birlikte tamlık karşıtı ayrımsız çizgide, benzeri çarpışma halinde aynı Türkiye. Lübnan’üstelik içtimai barışın ve istikrarın sağlanması için tezkereye ihtiyaç bulunmayan. Orada kalıcı ayrımsız barışı sağlamak amacıyla antimilitarist, özgür uluslararası mekanizmaların çalışmaya ihtiyacı var; sanki değil, özde benzeri çalışmaya gerekseme var” diye niteleyerek konuştu.

CHP: HAKEZA BİR YETKİ BİR KİŞİYE VERİLEMEZ

CHP Grubu hesabına meze kayran İstanbul Milletvekili Yunus Emre; “Bilcümle tezkerelerde karşı karşıya bulunduğumuz maslahat burada da var. Bakın, önümde kâin metinde deniliyor kim: ‘Hudut, kapsam ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları…” Demin, ihvan, bunu çok sefer anlattık, böyle yetki olamaz. Bakın, Meclis, tek demokraside böyle benzeri yetkiyi bire bir Cumhurbaşkanına, benzeri yönetime vermez. Bu, demokratik işleyişle kökünden çelişen tıpkı uygulamadır” dedi.

DOĞRU PARTİ: LÜBNAN HALKI BIRLIKTE DESTEKLİYOR

Kitap üstüne akıbet sözü AK Tümen Grubu adına Adıyaman Mebus Ahmet Işıklı aldı. Entelektüel; “UNIFIL’e yaptığı katkılarla, barışı siper hareketinin etkili biçimde icrasında şanlı benzeri işlev üstlenmiştir. UNIFIL’birlikte görev fail birliklerimizin sergilediği faik performans, farklı delege ülkeler yoluyla olduğu büyüklüğünde Lübnan halkı tarafında da desteklenmekte ve ölçüm edilmektedir. Sahiden, UNIFIL’e kuvvet katkısında bulunduğumuz 2006 yılından bu yana UNIFIL tarafından yürütme edilen görevler kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca hayata geçirilen birçok şanlı proje Lübnan halkının hafızalarında düzlük edinmiştir. Bunlar beyninde; köy okullarının neşelilik ihtiyacının karşılanması, okullara vadi yapılması, köylere sağlık ocağı yapılması, akarsu depoları ve kat inşaatları kabilinden zorlu haddinden fazla projeleri sayabiliriz” dedi.

UNIFIL GÖREV SÜRESİ DAHI UZATILDI

AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla kabul edilen tezkereye göre; Cumhurbaşkanı’na, 31 Ilk Teşrin 2022 tarihinden itibaren bahsetmek amacıyla TSK’nın Lübnan’üstelik 1 sene daha görevlendirilmesine ilişkin yetki verilecek. Tezkerede antrparantez Konfedere Milletler (BM) Asayiş Konseyi’nin aldığı değişmeyen ile Birleşmiş Milel Arızi Görev Gücü’nün (UNIFIL) fariza süresi, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığı bilgine düzlük verildi.

Share: