Şehir kimliği ve sosyal trok başlıkları değerlendirildi

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Düzce Şehir Kimliği ve Toplumsal Bütünleşme’ sempozyumunun evvel 4 oturumunda ‘Şehir Kimliği’ ve ‘Içtimai Değişim’ başlıkları ele alındı.

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi marifetiyle gerçekleştirilen ve alanında bilirkişi 50 akademisyenin katılımıyla şehrin sosyolojik açıdan geçmişi, bugünü ve yarınının ele alındığı ‘Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme’ Sempozyumu bitmeme ediyor. Prof. Dr. Erol Güngör Hars Merkezinde bitmeme eden sempozyumda konuşmacılar, ‘Kent Kimliği’ temel başlığı altında hazırladıklarını sunumları paylaştı.

Göçlerin süreçleri değerlendirildi

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Tüvana moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun evvel bölümünde Yalova Üniversitesinden Taner Tatar ‘Şehir Kimliği, Kimliğin Şehri’ alt başlığıyla vukuf sunumu gerçekleştirirken, bire bir üniversiteden Hüsniye Canbay Tatar marifetiyle ‘Şehrin İnsanı, İnsanın Şehri’ başlığıyla lokma tatlısı yapıldı. Düzce Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Nasip, Düzce’nin budunsal yapısının teşekkülü noktasında Düzce’ye göçlerin süreçlerini değerlendirdiği sunumuyla Acımasız mezaliminden dolayı hicret etmek durumunda artan Kafkas halklarının yerleşimlerinden bahsetti.

Şehirleşmenin neresindeyiz?

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Talas’ın yaptığı oturumun ikinci bölümünde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Toplama Koray Bili, ‘Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmalarının Düşündürdükleri; “Şehrim Adıyaman” Projesinden Düzlük Deneyimleri’ konusunda lokma gerçekleştirdi. Kalabalık Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Yüksel kent kimliğinin oluşmasında sporun rolü noktasında milel arası örneklendirmelerle sempozyuma katkıda bulundu. Düzce Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Ululuk Ercan Kızılay ise hazırladığı sunumunda geçmişle bugünü kıyasen şehirleşmenin neresinde olduğumuz sorusuna cevap aradı.

Hars değişimleri

A salonunda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Abdullah Korkmaz’ın oturum başkanlığını yaptığı ‘Şehir ve Sosyal Değişme’ kayırıcı başlığı altında başlayan üçüncü oturumunda ise önceki konuşmayı Çap Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Nazmi Cebbar gerçekleştirdi. Avcı konuşmasında, ‘Günümüz Türk Toplumunda Şehirleşme ile Ortaya Sâdır Eskimemiş Dirim Makule ve İlişkileri’ konusuna değindi. İnönü Üniversitesinden Doç. Dr. Yaşar Kayaç ise ‘Kent, Firez ve Değişme’ madun başlığıyla örneklendirme tarafından değerlendirmede bulundu. Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Atmaca, yerel ve göçmen ağızlarının birbirleriyle etkileşimlerinin yer şanlı örneklerinden biri olan Düzce’yi tarihsel noktada değerlendirdiği sunumunu paylaştı. A salonunun akıbet konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Zihayat ise Düzce’nin Kültürel Değişimini geçmişten bugüne karşılaştırmalar yaparak katılımcılara aktardı.

Yemek ve mutfak kültürleri

Aynı anda B Salonunda ‘Şehir ve Bütünleşme’ asıl başlığı altında sürdürülen celse başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Cemalettin Çopuroğlu’nun yaptığı 4’ncü oturumda ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Teşrinisani Kahraman, insanın şehirde kendini ifade etmesi konusunu yeme ve aşındırmak kültürüne dayalı ele alırken, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Görüntü Taş, Düzce’de oluşan aş damı kültürüne dayalı değerlendirmesini paylaştı. Oran Bayar Üniversitesinden sempozyuma iştirak sağlayıcı Doç. Dr. Huriye Uğurlu Önür dahi ‘Kent ve Toplumsal Bütünleşme’ başlığı altında sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun geçmiş haset tamamlanan 4 oturumun ardından, katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi. – DÜZCE

Share: