Sebep Kaya’dan ‘Sendikalara Yüzde 2 Üye Barajı’ Tepkisi: “Biz, Sendikaların Önüne Kurulan Barajları Yıkmaya Geliyoruz”

CHP Ankara Milletvekili Sebep Kayaç, memurlara ödenen dolgun sözleşme ikramiyesi amacıyla sendikalara getirilmek maksut ‘yüzde 2 uzuv barajı’ ile ait, “Eş, yol yakınken bu tekliften vazgeçin. Şayet parçalanmamış bu çağrılarımıza rağmen yollarına devam ederlerse -Genel Başkan’ımız Eksiksizlik Kılıçdaroğlu kadro toplantısında rapor etti- Kanunuesasi Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bu yoldan ahit yok. Tığ, sendikaların önüne baraj kurulması değil, kurulan barajları yıkmaya geliyoruz” dedi. KESK Insan Umumi Başkanı Şükran Kablan Yeşil da “KESK kendisine, düzenli olduğumuz bütün hareket kollarımızda barajla ilgilendiren benzeri sorunumuz bulunmayan. Ancak bizim açımızdan, sendikal örgütlenme hakkına sahip çıkmak çok zer. Bu yasalaşırsa tabii mücadelemiz, bunun değişmesi noktasında bitmeme edecektir” diye konuştu.

Saika Kayaç, zaman TBMM’bile düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulu’nda görüşülen ve yüzdelik 2 örgen barajını aşan sendikaların üyelerine artık şişman iş sözleşmesi ikramiyesi ödenmesini bile içeren husye yasa teklifini eleştirdi. Kayaç’ya, matbuat toplantısında CHP Adana Saylav Bezenmiş Şevkin, Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, KESK Herif Umumi Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Gönül Borcu Kablan Yeşil dahi zevcelik etti. Kayaç, şunları söyledi:

“AKP İKTİDARI DAHI DARBECİLERİN İZİNİ SÜRDÜRÜYOR”

“Amme emekçilerinin sendikal savaşım geleneği, Türkiye Öğretmenler Sendikası’ndan (TÖS) başlar. 8 Orak Ayı 1968 yılında kurulan TÖS, önce grevi yapan ve önceki kapısına kilit vurulan sendikadır. 12 Mart askeri darbesi, TÖS’ü kapatarak grevli, toplu kontratlı sendikal mücadelenin önüne müşkül vurmuştur. 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri, sendikal mücadeleye alın olmuştur. Demincek AKP iktidarı üstelik darbecilerin izini sürdürüyor. Darbelerin kıskacındaki amme emekçileri, zincirleri kırarak baştan sendikalarını kurarak yola çıktılar. Bu yolda, ‘Devlet memuru sendika kuramaz’ diyenlere inat sendikalarını kurdular ve bu günlere geldiler. 25 Haziran 2001 yılında 4688 sınırlanmış Amme Görevlileri Sendikaları Kanunu akseptans edilir. Yüzdelik 5 sendikal baraj getirilir, 25 Haziran 2001 tarihinde. 24 Haziran 2004 tarihinde yüzdelik 5’lik baraj, AKP tarafından yandaş sendikaların önünü düzenlemek üzere kaldırılır.

“LEHTAR ‘SARI SENDİKALARI’ KURTARMAK İÇİN BİR KANUN TEKLİFİ İLE KARŞIMIZA ÇIKTILAR”

Taraftar sendikaların önünü ayırmak üzere kaldırılsa üstelik müspet tıpkı adımdır. AKP bakir kurulmuştu, özlük sendikalarına yaranmak için ‘demokrasi’ havarisi kesilmişti. Aradan yıllar geçti, AKP gerçek yüzünü göstermeye başladı. Hani 3Y ile mücadele konusunda kurulmuştu ya. Neydi bu 3Y? Usulsüzlük, yokluk, yasaklar. Zaman geldiği noktada yine 3Y ile yoluna sürmek istiyor. Yolsuzluklar aldı başını gidiyor, fukaralık halkın canına tak etmiş, yasaklar herhangi bir alanda kendini gösteriyor. Yolun sonu göründüğü için giderayak lehtar ‘zerrin sendikaları’ çevirmek için aynı yasa teklifi ile karşımıza çıktılar. Liyakatsiz olan sendikal barajı yüzde 2’ye takip etmek üzere karşımızdalar.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET UYGULAMASINI ORTADAN KALDIRAN ADALETSİZ BİR UYGULAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

25 Ağustos 2021’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yüzde 1 baraj uygulamasının yürürlüğü Danıştay tarafından durdurdu. 10 Aralık’ta Divan Başkanlığı’na sunulan er bezi kanun ile barajın baştan yüzdelik 2’ye çıkartılması teklifi getirildi. Teklif, 15 Aralık’ta AKP ve MHP oyları ile komisyondan oyçokluğu ile geçti. Demin TBMM Umumi Kurulu’nda; Anayasa’evet, Danıştay kararına, arsıulusal sözleşmelere ve AHİM kararlarına karşın AKP ve MHP gruplarının ısrarları ile görüşülüyor. Yüzde 2 barajını aşan sendikalar, 2119 nişanlık rakamına bakarak 707 TL şişman sözleşmeden hisse alacaklar. Ancak yüzde 2 barajının altında kalan sendika üyeleri ise 250 TL alacaklar. Sendika ihdas hakkı sıfır bilge, müddeiumumi, leşker, polis ve uygulama siper memurları rate ecir alacaklar. Tıpkı işi gören amme çalışanlarına farklı bir ücret uygulaması, karşılık işe eşit ücret uygulamasını ortadan kaldıran adaletsiz bir uygulamayla karşı karşıya kaldık.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE, AİHM KARARLARINA AYKIRI”

Yıpranmamış sendikaların kurulmasının önünü kapatıyor. Mevcut sendikalardan yüzde 2 barajını aşamayanlar üye kaybedecek. Organ kaybeden sendikalar detaylı vadede kapanacak. Kamu emekçileri, hesaplı nedenlerle istemedikleri sendikalara üye kalkışmak zorunda kalacaklar. Yasa teklifinin yasalaşması durumunda, kurulu olan 231 sendikanın 188’inin kapısına kilit vurulacak.

Kanunuesasi’nın 51. maddesine göre; kişinin sendika ihdas, sendikaya üye olma ve üyelikten tecezzi özgürlüğü var. Öneri, sendika ihdas, sendikaya uzuv olma ve infirak özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. Türkiye’nin imzaladığı, Uluslararası Himmet Örgütü’nün (ILO) 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ve 98 az Örgütlenme ve Dolgun Kesim Hakkı Sözleşmesi’ne aykırıdır. Sendikal örgütlenmeye ilgilendiren alınmış AİHM kararları var, bunlara uymaz. Bu kudret, Kanunuesasi’evet uymuyor, Danıştay kararlarına uymuyor, arsıulusal sözleşmeleri tanımıyor, AHİM kararlarına uymuyor.

“BU ARANJMAN DANIŞTAY KARARLARINA AYKIRI”

Danıştay kararında, ‘Toplu kesim ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişik kendisine üye olunan sendikalar açısından, toplanmış kamu personeli sayısının en birkaç yüzdelik 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar şeklinde ölçüt getirilmesi vasıtasıyla sendikalar beyninde ayrıma kat açılması, belirgin sendikal özgürlüğe tıpkı engelleme oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini inhibitör şekilde örgen kaybına sebebiyet verecek uzanım taşıdığı kabilinden, benzeri hizmet kolunda çalışıp aynı işi işleyen sendika üyesi kamu görevlileri ortada, elden değişik sendikalara örgen olmaları zımnında müsavatsızlık yaratması itibarıyla himmet barışını üstelik aksi yönde etkileyeceğinden, sevgili konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka agreman bulunmamaktadır’ diyor. Bunu söyleyen temas siyasal parti değil, Danıştay. Danıştay üyelerini Cumhur Reisi atıyor. Bunu illet yapıyor? Kişi yandaş sendikaları güç anlamda unsur kaybediyor. Bunun önüne ayrılmak amacıyla, bu iki solgun sendikanın talebini adına bildirmek amacıyla bunlar umum kaldırıp indirecek.

Gelin, misil yakınken bu tekliften vazgeçin. Şayet mecmu bu çağrılarımıza karşın yollarına bitmeme ederlerse -Umumi Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu kadro toplantısında ifade etti- Esas Mahkemesi’ne götüreceğiz. Bu yoldan dolaşma bulunmayan. Tığ, sendikaların önüne baraj kurulması değil, kurulan barajları yıkmaya geliyoruz.”

Kaya’nın açıklamasının peşi sıra KESK Koca Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Gönül Borcu Kablan Yeşil ile Süslü Şevkin, Suat Özcan ve Süleyman Cerbezeli dahi açıklama yaptı. Yeşil, şunları söyledi:

“BU YASALAŞIRSA ELBETTE MÜCADELEMİZ, BUNUN DEĞİŞMESİ NOKTASINDA DEVAM EDECEKTİR”

“Çarpış ve darbeci mantalite, her alanda karşımıza çıktığı kabilinden burada üstelik karşımıza çıkıyor. KESK yerine, birleştirme olduğumuz bütün hareket kollarımızda barajla ilgilendiren aynı sorunumuz yok. Ancak bizim açımızdan, sendikal teşkilatlanma hakkına ehil çıkmak haddinden fazla altın. Bu yasalaşırsa tabiatıyla mücadelemiz, bunun değişmesi noktasında bitmeme edecektir.”

CHP’li Özcan üstelik şöyle konuştu:

“CEMAZIYELEVVEL OLDUĞU GİBİ BUGÜN VE YARIN BIRLIKTE BİZ DA BU MÜCADELENİN YANINDA VE DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

“Çalışanlar arasındaki barışı becermek niyetindeler. Bu düzenlemenin et kafalı çekilmesini biz da arzu ediyoruz. Çünkü ülkemizde, sendikal dünyada toplu sektör ve teşkilatlanma özgürlüğüne getirilecek çokça büyük aynı darbedir. Cemaziyelevvel olduğu kadar zaman ve ferda üstelik biz da bu mücadelenin birlikte ve destekçisi olacağız.”

CHP’li Cerbezeli bile şunları belirtti:

“BAKANLIĞIN, İKTİDARIN GÖREVİ YANDAŞ FOTOĞRAFLAMAK DEĞİL, MEVCUT YASALARI İŞÇİLERİN LEHİNE KULLANMAKTIR”

“Şurası iktidarın bilmesi geçişsiz; sendikal örgütleneme barajlara sığmaz. Buradan Himmet ve Toplumsal Düzenlilik Bakanı’na çağrıda bulunuyoruz. Eğer sendikal teşkilatlanma üzerine candan iseniz ister işçi sendikalarında lüzumlu birlikte kamu sendikalarında bu barajı kaldırın. Geçmek istene şudur; ‘Amme emekçileri, önünüze 4 sendika koyuyoruz, bunlara örgen olabilirsiniz’. Kamu emekçileri hangi sendikaya organ olacaklarını bilemiyorlar mı ki sizin tarif ettiğiniz sendikaya organ görünmek zorunda kalsınlar. Bu, yandaşlığı artırmanın bir aracıdır. Bakanlığın, iktidarın görevi, yandaş yaratmak değil, bulunan yasaları işçilerin lehine kullanmaktır.”

CHP’li Şevkin birlikte şöyle konuştu:

“BU YASAYA ŞİDDETLE KARŞI ÇIKACAĞIZ, GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

“İktidarın yenilgi saiki ile tamlık yılbaşına ve seçime de 4 ay kala apar topar bir torbaya koyarak getirdiği ve milyonlarca insanı ilgilendiren bu kadar yasa teklifinin tıpkı araya getirilmesi akseptans edilemez tıpkısı durumdur. Bu kanun hiçbir şeye sığmıyor. Bire Bir yitirme telaşı içerisinde olan, ‘giderayak neyi çıkarabilirsem ve lehtar sendikaları bittabi güçlendirebilirsem’… Çünkü zaman kaybediyorlar, verilerle ortada. Bunları pekiştirmek adına apar topar getirilen bu yasaya hovarda karşı çıkacağız, hoşgörüsüz çekilmesi amacıyla elimizden geleni yapacağız.”

Share: