Pakistan Başbakanı Şahbaz Kutsal, Türkiye’yi musahabe edecek

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Lahut, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Kutsi, Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi’nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine süzülmek amacıyla, 25-26 Teşrinisani 2022 tarihlerinde İstanbul’a ayrımsız konuşma gerçekleştirecek. – ANKARA

Share: