Ömer Fethi Gürer: “Ilmî Derslerin İlkokul Sürecinden Başlayarak Rüçhan Ağıl Getirilmesi Muhteşem”

Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer’in ilkokullarda vukuf teknolojileri ve yazılım alanıyla ilgili müfredata ders konulması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin istifham önergesine; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda mecburi, 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli enformatik teknolojileri ve yazılım dersine saha verildiğini belirtti. Özer’in yanıtını değerlendiren Gürer, “İlkokul sürecinden başlayarak günümüz hikmet ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda rüçhan kuzuluk getirilmesi ve ibret müfredatlarının birlikte bu doğrultuda oluşturulması koca” dedi.

CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, Milli Terbiye Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Milli Terbiye Bakanlığı adına elektronik beyin ve yazılım derslerinin ilkokulda müfredata konarak öğüt olarak okutulması için aynı planlama yapılmakta mıdır? Kullanılmamış öğretim döneminde böyle aynı aranjman sağlanacak mıdır” sorularına cevap istemişti.

“ORTAOKUL 5 VE 6. SINIFLARDA MECBURI, 7 VE 8. SINIFLARDA SEÇMELİ DERSE MEYDAN VERİLMİŞTİR”

Gürer’in önergesine karşılık veren Milli Eğitim Bilimi Bakanı Mahmut Özer, “Bakanlığımıza tutkun beş ve ortaokullarda meri talim programlarında Türkiye Yeterlikler Çerçevesinde yer kayran; anadilde bildirişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel mükemmeliyet ve bilim/teknolojideki mükemmellik, sayısal mükemmellik, öğrenmeyi öğrenme, toplumsal ve vatandaşlıkla ilgili mükemmeliyet, girişimcilik ve öncecilik alma, kültürel farkındalık ve anlatım yetkinlikleri asıl alınmıştır. İlköğretim Kurumları (beş ve ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesine bakarak; ortaokul 5 ve 6. sınıflarda mecburi, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli Enformatik Teknolojileri ve Yazılım dersine kayran verilmiştir. Bunun beraberinde ilkokullarda bile uygulanmak üzere ‘Enformatik Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Ayrıntılar’ müstahzar ve 2018-2019 yetişek öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. İlkokul öğretim programına akıllıca namına 1, 2, 3 ve 4. Seviye Hoca Rehberi ve Öğrenci Etkinlik Kitabı müstahzar ve EBA’da yayınlanmıştır. İlkokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Müfredat, dershane öğretmenlerince erkin etkinlikler saatinde yahut öğüt dışı zamanlarda gönüllülük esasına bakarak uygulanmaktadır” açıklamasını yaptı.

“ROBOTLARI YÖNETECEK BEYİNLERİN HENÜZ İLKOKULDAN BU SÜRECE HAZIRLANMASINA İHTİYAÇ VAR”

Özer’in açıklamasını değerlendiren Gürer, “İlkokul sürecinden başlayarak günümüz vukuf ve teknolojilerini içeren bilimsel derslerin okullarda öncelikli ağıl getirilmesi ve bu bağlamda ders müfredatlarının da bu doğrultuda oluşturulması koskocaman, dünyanın Sanayi 5.0 geçtiği süreçte robotları yönetecek beyinlerin elan ilkokuldan bu sürece hazırlanmasına gerekseme var” dedi.

Share: