Kars’ta geriden geriye avcıların tüfekleri ihale eliyle satılacak

Kars’ta uğrun avda yakalanan 23 tüfek ihaleyle satılacak.

4915 az Yağız Avcılığı Kanununa Mugayeret zımnında 5326 mahdut Kabahatler Kanunu mucibince Mülkiyeti Kamuya geçirilen 23 nüsha tüfek ihale marifetiyle satışa çıkarılacak.

Huy Siper ve Milli Parklar (DKMP) Kars Idarehane Müdürlüğü eliyle muhtelif sebeplerden hava ahali konulan 23 nüsha yivsiz av tüfeği eksiltme marifetiyle satışı yapılacak.

Tüfeklerin satışı DKMP Kars Büro Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. Kars Huy Siper ve Milli Parklar (DKMP) İl Yazıhane Müdürlüğü aracılığıyla 4915 basit Esmer Avcılığı Kanununa aykırılık etmekten dünya mülkiyeti kamuya geçirilen taşınırların 12 Familya 2023 tarihinde saat 09.30’da mukataa usulüyle satışa çıkarılacak. – KARS

Share: