Genel Sağlık-İş Sendikası Üyeleri, ‘Sendikalara Yüzde 2 Barajı’nı Karabük’te Protesto Etti

TUNAKAN YILDIRIM

Umumi Afiyet İş Sendikası Karabük Ofis üyeleri, toplu uyuşma ikramiyesi amacıyla sendikalara yüzde 2 barajı getiren ve Resmi Gazete’bile yayınlanan kanunu Karabük İl Keyif Müdürlüğü uğrunda ihtarname etti. Açıklamada, “Kamu emekçilerinin hele da sağlık emekçilerinin yığınlarca sorunu hal beklerken, zerrin sendikaların ısrarla baskıları sonucu erk partisinin çıkardığı kanun ile hangi eyvah kim sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir. Esenlik emekçilerini açlık sınırındaki maaşlara ve biberli himmet koşullarına mahküm eden siyasi kudret, bu düzenleme ile bizatihi olmayan sendikaları adeta cezalandırmaktadır” denildi.

Umumi Afiyet İş Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve sendikalara şişman antant ikramiyesi için yüzdelik 2 baraj koşulu getiren kanunu protesto etmek amacıyla Karabük İl Afiyet Müdürlüğü uğrunda toplandı. “İnsan onuruna yaraşır düzentileme koşulları istiyoruz”, “Geçinemiyoruz”, “Çığır onuruma temas” yazılı dövizler haiz sendika üyeleri, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganı attı.

“ÖRGÜTLENMEYE ANTİDEMOKRATİK BİR BARAJ GETİRİLMİŞTİR”

Genel Keyif İş Sendikası Karabük Şubesi hesabına açıklamayı okuyan Istek Balcı Sebep, şunları söyledi:

“Yüzde 2 barajı ile sağlık çalışanlarının arşa vasıl sorunlarının üstünü örtemezsiniz haklı ve çalımlı sendikal mücadelemizi engelleyemezsiniz. Bilindiği amacıyla lehtar sendikaların talebi, kudret partisi milletvekillerinin imzasıyla getirilen kamu sendikaları üyelerine ödenen toplu hizmet akdi tazminatı üzere yüzde 2 barajı getiren aranjman Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Amme emekçilerinin özellikle birlikte keyif emekçilerinin yığınlarca sorunu çözüm beklerken, zerrin sendikaların ısrarla baskıları sonucu iktidar partisinin çıkardığı yasa ile ne eyvah ki sendikal örgütlemenin önüne antidemokratik baraj getirilmiştir.

Afiyet emekçilerini açlık sınırındaki maaşlara ve dokunaklı mücahede koşullarına mahküm fail politik iktidar, bu aranjman ile kendinden olmayan sendikaları adeta cezalandırmaktadır. Politik iktidara anımsatmak isteriz; bizler sağlıkta şiddetin gölgesinde, keder iş koşullarında, açlık sınırında maaşlarla kalifiye keyif hizmeti sunmak amacıyla mücadele vermekteyiz. Bizler; kontratlı iş modelleri ile tayin haklarımızın de engellendiği tıpkısı ortamda umum sağlığını önceleyerek özlük sağlığımızdan vazgeçerek bakım üretmekteyiz. Bizler; pandemide maskesiz, bonesiz, kişisel havari ekipmansız işlemek zorunda bıraktığınız, balkonlarda alkışlayarak hakkınız ödenmez deyip hakkını ödemediğiniz esenlik emekçileriyiz. Bizler; yılda 38 TL çul yardımı alırken, her nöbet tutumu içre iki mızıka suret tahavvül etmek zorunda küsurat keyif emekçileriyiz. Bizler; koruyucu afiyet hizmeti olan aşılarımızı karye karye, basamak derece bütün yurttaşlarımıza yaymak üzere ülkemizin değme köşesine hizmet götürücü etibba, ebeler, hemşireleriz. Bizler; 39 farklı meslekten nitelikli, ücretsiz, ilmî ve erişilebilir keyif hizmeti anlamak için mücahede veren esenlik profesyonelleriyiz. Bizler; verimsizlik sınırı altında adalet ettiğini alamayan kamuda müteharrik uygulayımcı, tekniker ve mühendisleriz. Esenlik çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları dağları atarken; aylık 150 TL tutarında tıpkısı ödemenin gündem olması keyif çalışanlarına yapılan genişlik iri haksızlıktır.

“SAĞLIKTA ŞİDDETLE SAVAŞIM EDİN”

Bizler; siyasal serbest gücünü, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önüne baraj gidermek için değil, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünde görmeyi isteriz. Sağlıkta takat ile çalışkan uğraş edin. Emekliliğimize yansıyan yetersizlik sınırı üzerinde bir tane kalem maaş talebimizi hayata geçirin. Kontratlı mesai modeline serencam verin. Adalet ve liyakati tamlık amme kurumlarında sağlayın. Kademeli ekleme araz, yıpranma payı, giyim yardımı gibi finansal isim haklarımızı günümüz koşullarına bakarak güncelleyin. Bağlı kapılar ardında yapılan, münakasa süreci ve protokollerini gizlediğiniz promosyon anlaşmalarını açıklayın. Sağlık çalışanlarının insani yaşam ve himmet koşullarını uydurmak üstüne yasa tekliflerini TBMM gündemine getirin. Bizlerin sendikal örgütlenmesine yüzdelik barajlar getirerek, hakikat mücadelesinden vazgeçeceği yanılgısına bile düşmeyin. Genel Sağlık-İş kendisine siyasi partilerden bağımsız, ilkeli ve onurlu ayrımsız duruşla afiyet emekçilerinin tümünün türe ve çıkarlarını ihya mücadelesi vermekteyiz ve tek baraj bizi bu essah davamızdan vazgeçiremeyecektir. Genel Esenlik-İş namına temas şart ve koşulda emeğimizin hakkını kabul etmek amacıyla mücadeleden asla dümbelek durmayacağız. Biliyoruz ki keyif emekçilerini bu ızdırap mücahede ve hayat koşullarından gine sağlık çalışanlarının azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Genel Keyif-İş olarak yekpare afiyet ve içtimai bakım çalışanlarını sarı sendikalardan incizap ederek, ilkeli sendikal anlayışta birleşmeye haklarımız üzere birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Ibret olmadan, yıldızlar parlamaz. Iyice bol bolamat günlere ulaşmak adına ödeyeceğimiz bedelden korkmuyor, mücadeleden ferasetsiz aşama atmıyoruz.”

Share: