Erzurum Müfit Modelde 12’inci tam

TÜRKPATENT 2022 Son Teşrin dönemi İller Yarayışlı Benzer Müracaat sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan Son Teşrin ayında 2, yılın 11 ayında ise 94 yararlı mümasil başvurusu gerçekleştirildi. İl Hayır Benzeşim referans sayısı yüksekliği bazında Bölgede geçmiş sırayı alırken, devlet illeri sıralamasında dahi 12’inci tam saha aldı.

Eş – Ilk Teşrin Dönemine Ilgili Veriler

2022 yılının 11 ayında Erzurum’dan 94, KUDAKA sayımlama Bölgesinden 118, Kuzeydoğu Küçük Asya istatistik Bölgesi illerinden 165, Doğu Rum Bölgesi illerinden 322, büyüklük toplamında ise 4 bin 733 Müfit Misil başvurusu gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

DOSİAD analizlerine bakarak, Erzurum’un müracaat payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzdelik 79,66, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesinde yüzde 56,96, Şark Rum Bölgesinde yüzde 29,19, devlet toplamında dahi yüzdelik 1,98 oldu.

Erzurum Maaş Dağılım

TÜRK Nişancı verilerine bakarak Erzurum’dan Sülale ayında 6, Küçük Ay ayında 27, Mart ayında 8, April ayında 6, Mayıs ayında 27, Haziran ayında 12, Orak Ayı ayında 4, Eylül ayında 1, Kasım ayında 2 olmak amacıyla 11 aylık dönemde 94 müfit misil başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri Dağılımı

Yılın Ev – Son Teşrin ayları çerçevesinde Erzurum’dan 94, Malatya’dan 63, Muş’tan 28, Van’dan 24, Bingöl’den 7, Erzincan’dan 14, Bitlis’ten 10, Elazığ’dan 27, Ağrı’dan 21, Tunceli’den 4, Iğdır’dan 13, Kars’tan 12, Hakkari’den 4, Ardahan’dan 1 referans kaydedildi.

Erzurum 11’inci Sırada

Erzurum faydalı menent üretimi düzeyinde Talih sıralamasında 12’inci sırayı aldı. Yararlı misal başvurularının sunma faziletkâr olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Antalya, Manisa, Adana, Erzurum, Münevver, Şanlıurfa, Malatya, Denizli, Muğla, Mersin, Diyarbakır, Tekirdağ kendisine bildirildi. – ERZURUM

Share: