Cemevlerine müteveccih düzenlemeleri bile içeren teklif TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, cemevlerine müteveccih düzenlemeleri birlikte içeren Alacak Usul Kanunu ile Gâh Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin topu üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Grubu hesabına alay düzlük İstanbul Saylav İbrahim Ilgiyle Kaboğlu, cemevlerine yönelik düzenlemelerin, ayrı tıpkısı yasa teklifi içerisinde sunulması gerektiğini savundu.

Teklifin ara sıra maddelerinin Anayasa’ya muhalif olduğunu öne süren Kaboğlu, cemevlerinin canlılık giderlerinin, sanatsal faaliyetlere harcama yapan Ekin ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanmasının doğru olmadığını söyledi. Kaboğlu, cemevlerine, Kült İşleri Başkanlığı gözetiminde bakım verilmesi gerektiğine meni ederek, teklifin, “size akarsu ve hareketlilik vereceğiz” söylemiyle Alevi toplumunu aşağıladığını argüman etti.

CHP Ankara Saylav Bülent Kuşoğlu, teklifle, birbiriyle ilgisi sıfır 13 kanunda değişikliğe gidildiğini; TBMM’nin sürekli benzeri kanun tekliflerinde farklılık yapmakla meşgul edildiğini söyledi.

İktidarın seçimleri ahzetmek üzere gelişigüzel şeyi yapmaya çalıştığını anlatan Kuşoğlu, ” Türkiye, seçime giderken insaf ölçüleri dikkate alınmıyor. Yekpare ayrımsız katabolizma ekonomisi uygulanıyor. Bu ülkenin yarınları var, çoluk çocuğumuz var.” sözlerini sarf etti.

Temel Mahkemesinin fesih ettiği limanlara yönelik düzenlemenin gabi çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşoğlu, teklifle, Suret Bankasının eşit istikrarını terazi yetkisinin bambaşka bir kuruma devredildiğini, bunun doğru olmadığını savundu. Kuşoğlu, “Bu, idareyi karmakarışık etmektir. Bunlar sadece ekonomide yıkımı değil, hukukta da sosyal hayatta da yıkımı getiren tensikat.” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Sazak Saylav Rıdvan Turan, yoksulların hayat standardının artırıldığı yönündeki söylemin gerçeğe aykırı olduğunu, dirimsel adaletsizliklerinin tamlık dünyada olduğu kadar Türkiye’bile bile arttığını öne sürdü.

2023 yılı bütçesinde düz düzlük vergi istisna ve afların, bu husye teklifle devam ettirildiğini belirten Turan, iktidarın, yoksullardan aldığı meşruiyeti, ense sınıfları beslemek üzere kullandığını iddia etti.

Teklifin Fiyat İstikrarı Komitesi’hangi ilgilendiren maddesini hatırlatan Turan, “inzibati yöntemlerle kurulduğunu” öne sürdüğü bu kabil komitelerin, fiyatların belirlenmesinde müspet yük yaratamayacağını söyledi.

Alevilerin, cemevlerinin tıpkı ibadethane adına tanınmasını ve değer yurttaşlık hakkından yararlanmayı istediklerini tamlayan Turan, tıpkısı Alevi yerine bugüne kadar birçok sıkıntıyla karşılaştığını dile getirdi. Turan, “Bibi bu büyüklüğünde geri ayrımsız yerden yasa teklifi sunmanın Alevileri incitmeyeceğini, bunu alkışlayacaklarını mı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

“Geçici tıpkısı esbabımucibe”

İYİ Parti Erzurum Mebus Muhammet Naci Cinisli, kanun teklifinde, ödenecek vergiler amacıyla güvence rica edilmesine yönelik bir madde bulunduğunu, bu kaynağın seçim öncesinde nereye kullanılacağı yönünde endişe yarattığını söyledi. Cinisli, “Normal tıpkısı ekonomide, ödenecek idrak için önceleri teminat alınmaması gerekir. 30 milyon liralık alınması dizge amacıyla bire bir intikal bile gelmiyor.” diyerek konuştu.

Esas Mahkemesinin fesih ettiği limanlara ilişkin düzenlemenin tekliften çıkarılmasının akilane olduğunu tabir eden Cinisli, bu konunun yine TBMM’nin gündemine getirilmemesi gerektiğini belirtti.

Cinisli, Kıymet İstikrarı Komitesinin, Forma Bankasının görevlerini devraldığını bile kanıt etti.

“YANLIŞSIZ Parti yöneticilerinin bilmediği ve sığ baktığı” tıpkı itilaf olan Alevilere yönelik düzenlemelerin teklifte bulunduğunu anımsatan Cinisli, teklifte bu konudaki gerekçenin “eğreti” olduğunu savundu.

“Ayrımcılık yapanlar Yezid’in safından hala çıkmayanlardır”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Sahtekâr, teklifin 6 maddesinde cemevlerine ilgilendiren tensikat yapıldığını belirtti.

Dini veya mezhebi ne olursa olsun herkesin kasıntılı bir yurttaş olarak görüldüğüne meni fail Kalaycı, Alevilerin, milli kimliğin ayrılmaz benzeri parçası olduğunu vurguladı. Kalaycı, Alevi İslam inancına mensup vatandaşların dosdoğru ve yasal talepleri bulunduğunu belirterek, “Imdi önyargıları pilili, düşünce ve güvensizlikleri yenmeliyiz.” diye konuştu.

Bu konuda eş beyin ve geniş ayrımsız uzlaşma zemininin oluşturulması gerektiğini, partisinin görüşünün bu yönde olduğunu dile getiren Kalaycı, “Anlayışımızda Alevi dahi Sünni üstelik bizimdir; cami birlikte cemevi da bizimdir. Ayrımcılık yapanlar, asırlar geçse birlikte Yezid’in safından bibi çıkmayanlardır.” ifadelerini kullandı.

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri desteklediklerini vurgulayan Sahtekâr, “Tarihi tıpkı girişim atılıyor. Yılların kanayan yarasıyla ait düzenleme yapılıyor. Hepimizin buna bindi vermesi geçişsiz. Çok koskocaman bire bir düzenleme adına görüyoruz. Bunlar, Sayın Umumi Başkanımız Fehamet Bahçeli’nin çok öncesinden beri konuşmalarında dile getirdiği konular. Düzenlemeleri destekliyoruz.” dedi.

“Limanlar yeniden gündeme getirilsin”

DÜRÜST Tümen Giresun Mebus Cemal Öztürk, MHP’li Kalaycı’nın Aleviler konusundaki sözlerine katıldığını vurguladı.

Esas Mahkemesinin bozma ettiği limanlara yönelik düzenlemenin, tekliften çıkarılacağını anımsatan Öztürk, Temel Mahkemesinin bozma kararının gerekçesinin henüz yayımlanmadığını belirtti. Bazı limanların özelleştirilmesi süreçlerini anlatan Öztürk, “Limanların büyütülmesi, hususi sektörün yatırımlarına açılması amacıyla bu konunun tekrar çalışılması ve limanların Türk ekonomisine kazandırılması için baştan gündeme getirilmesini arzu ediyorum.” şeklinde konuştu.

Teklifteki cemevlerine yönelik düzenlemeleri sıralayan Öztürk, “Bunları destekliyoruz. Yeter mi? Yetmez. Alevi-Bektaşi kültürüne topluluk vatandaşlarımızın talepleri, pekâlâ dikkate alınması ve karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Bununla ait seçkin tür düzenlemeye varız.” değerlendirmesinde bulundu.

HDP Antalya Saylav Eksiksizlik Bülbül, “Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na göre Alevilik şu anda yasaktır. Bu öneri birlikte Temel’ya aykırıdır. 12 Eylül Anayasası değişmeden denk yurttaşlık hakkı düzenlenemez. AİHM’in cemevleri kararı, din dersi kararı var ama bunlar uygulanmıyor. Kanunuesasi’nın 90. maddesi ihlal ediliyor. Aleviliği torbaya sığdırmaya çalışıyorsunuz.” sözlerini sarf etti.

Bülbül’ün “DOĞRU Tümen’nin Madımak katillerinin tarafını tuttuğunu” tez etmesi üstüne ise Yarkurul Başkanı Cevdet Yılmaz, Bülbül’ün iddiasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

DÜRÜST Fırka Giresun Mebus Öztürk bile SELIM Tümen’nin Madımak’taki mekruh olayı asla savunmayacağını kaydetti.

HDP’li Bülbül’ün, “eski AK Fırka Mebus Mehmet Metiner’in bunu dile getirdiğini” öne sürmesi üzerine, AK Tümen milletvekilleri, bahis konusu ifadelerin, partilerinin görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Share: