Bilgisayar ve beyaz eşyada ikinci halk pazarına balaban umu

Türkiye temsili 18 gözyaşı üstü 800 duygusal ile online soruşturma yöntemiyle yapılan araştırmada tüketicilere “sonuç bir yıl ve son aynı ayda dayanabilen istihlak ürünü alıp almadığı, gine aynı kategoride ikinci el iz satın alıp almadığı” soruları soruldu. satın alma yapmaktan vazgeçenlerin, ya de erteleyenlerin oranı ve bireylerin anlatım, formalist ve davranışları incelendi.

Dünya’birlikte düz kayran habere göre, Ipsos eliyle gerçekleştirilen Anti Akse Monitörü Araştırması ile “Toplumda bireylerin sonuç aynı yıl zarfında bire bir dayanabilen tüketim ürünü alıp almadığı, serencam tıpkı ay içre ise bu büyüklük nedir, ikinci umum ürün satışında ebat hangi, ne kategorilerde yüksek, hangi kategorilerde bağan?” soruları soruldu. satın alma yapmaktan vazgeçenlerin ya da erteleyenlerin oranı ve bireylerin tabir, şekilperest ve davranışları incelendi.

Araştırmaya bakarak akıbet tıpkı yıl ortamında toplumun yüzde 46’sı dayanabilen istihlak ürünleri almamış. Sonuç benzeri ayda ise seçkin 10 kişiden 6’sının her dayanabilen istihlak ürünü satın almadığı belirlendi. Akıllı el telefonu gerek son tıpkı yıl gerekse de serencam bir kamer içre sunu çok alınan yapıt oldu. Özge kategoriler arasında ise son bir sene içinde takkadak tezyifkâr ev aletleri ve beyaz zehir pırtı alımı yüzdelik 10 üstünde. Özge kategorilerin ise alımları daha düşük. Serencam ayrımsız kamer içinde ise akil cep telefonu hariç ayrıksı kül ürünlerin satın alımı yüzdelik 10’un altında.

AKIBET BİR AYDAKİ EĞİLİM

Kategorilere bakarak farklılık gösterse üstelik son 1 kamer içre satın alınan ürünlerde ikinci umum ürünlerin yeğleme edildiği görülüyor. Tablet /PC kategorisinde 2. el satın alımı %35 seviyesinde. Beyaz Zehir eşyalarda dahi 2. umum tercihi az çok erdemli (%29). TV bile ise 2. halk tercihi daha düşük olsa birlikte yeniden üstelik %15 seviyesinde.

Serencam 1 ay içre el telefonu düzlük bireylerin %73’ü birinci umum yapıt yeğleme ederken 2. umum tercihi %27… Çoğunluğun bu bakir satın alımlarda kullandığı bellik veya modelden henüz ferah tıpkısı ayraç yahut modele intikal yaptığı görülse üstelik henüz alt işaret veya modele sabık kişilerin oranı %35.

HARCAMALARDA KISINTIYA GİDİLİYOR

Serencam aynı kamer süresince yaklaşık herhangi bir 10 kişiden 2’si dayanabilen istihlak ürünlerini satın almaktan vazgeçti. Yekpare mahsulat üzere satın almaktan vazgeçenlerin oranı üstelik eş seviyede. Fikirli el telefonu, aşağılık karı aletleri ve beyaz kayıt kategorilerinde işaret alımını erteleyenlerin oranı henüz faziletli. Tamlık iz kategorilerinde satın almayı düşünenlerin oranı %10’un altında. Kestirmece seçkin 10 kişiden 3’ü harcamalarını büzmek üzere satın almayı ertelediğini söylüyor. Bu oran beyinli çökertme telefonunda %35 ile en yüksek seviyede. Ama genel olarak bakıldığında elhak bireylerin bu kategorileri satın almayı planlamadıkları söylenebilir.

DURGUNLUĞUN İLK İŞARETLERİ

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Kopukluk verilerle ilişik şu değerlendirmelerde bulundu: “az sayıda ayrıklık aut mukavemetli çok ülkenin (tabii cümle amacıyla zat ölçülerinde değişen şekilde) efdal enflasyon ile uğraş ettiği benzeri dönemden geçiyoruz. Sonuç yıllarda efdal enflasyonun konuşu durgunluk-küçülme ile alay malay seyrettiği duruma stagflasyon dendiğini bile öğrendik. Mütekâmil ekonomilerin üstelik karışma olduğu bire bir haddinden fazla mutluluk stagflasyonun eşiğinde. Ülkeler amacıyla dış ticaret tabiatıyla çok yetişkin, ancak iç istihlak bile ekonominin durgunluğa girip girmemesi açısından eleştiri. Kocaman çöz tüketim kategorilerinden biri de dayanabilen tüketim ürünleri. Bu kategorideki ürünlerin çoğu acul istihlak ürünleri kabil günlük dirimsel ihtiyaçlara yönelik olmadığı amacıyla tüketicilerin soylu erki güçlerine ve ekonomiye güvenlerine müteveccih ongun aynı nişan özelliği taşıyabiliyor. Yani kısaca tüketicinin iktisadi gücü ehliyetli ise ve gider yapacak güvene da sahipse görece önemli olmayan ihtiyaçlara, söz gelişi dayanıklı istihlak mallarına yönelebiliyor. Bu tutumun zayıflaması ise iktisadi durgunluğun önce işaretleri benzer. Kâin koşullarda 2. ahali kitap ahzetmek aynı hal haline gelmiş. Çamaşır makinesi, buzdolabı, yapışkan makinesi satın düzlük 10 kişiden üçü bu ürünü 2. el almış.”

AYLIK ZAMLARININ ETKİSİ

Dayanıklı tüketim ürünlerine müteveccih araştırmada ilgi çeken iki bulgu olduğunu kaydeden Sidar Kesinti şöyle devam etti: “İlki akıbet tıpkı kamer içre bu kategoride aynı mübayaa yapmamış olanların yüzdelik 30-45 arasında değişen bire bir kısmı esasen satın çalım yapmaya niyetli iken ertelemiş veya tamamen rahat. İkinci bulgu ise önümüzdeki 1 ay zarfında satın alma niyeti olanların oranının ürüne bakarak (cep telefonunda) azami yüzde 9’a fakat ulaşması… Çamaşır makinesi, soğutucu kadar daha asıl gerekseme diyebileceğimiz ürünlerde bile mübayaa niyeti olanlar ancak yüzde 5. İhtiyacı, niyeti olup birlikte gelecek 1 aydan ati tarihe ertelemiş olanlar üstelik yüzde 25-30 arasında değişiyor. Araştırmamızın yapıldığı serencam 1 kamer zarfında dayanabilen tüketim ürünlerine müteveccih aynı arzu zayıflamasının başladığını izah etmek çok kusurlu imkânsız. Bu bile tüketicinin iktisadi gücünün ve güveninin aşındığının ayrımsız işareti. Temmuz ayındaki vazifeli, tekaüt ve minimal ücretli maaş zamlarının bu kategoriye benzeri tecessüm getirip getirmeyeceğini ise önümüzdeki ay ve sonrasında göreceğiz.”

Beyaz eşya satışlarında düşüş

Düzeltilmiş aygıt sektörü çekmecedeki telefonları bekliyor

Z kuşağı perakende sektörünü dönüştürüyor

 

Share: