Bedri Serter’den İzmir-Ankara Acul Şimendifer İhalesinin İptal Davasında Çıkan Karara Tepki

CHP İzmir Saylav Bedri Serter, İzmir- Ankara Hızlı Katar Hattı ihalesinin “yolsuz” olduğu gerekçesiyle açılan davada; mahkemenin ‘derogasyon kapsamına’ alınabileceği ve hukuka tehalüf olmadığı yönündeki kararına aksülamel gösterdi. Serter, “Mahkemelere intikal edilse üstelik hakimlerinde taraftarlık ve yerlerinden olacağı korkusu ile tek âdem rejiminin kararlarına adaletsizlik yaparak uyuyorlar” dedi.

Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı’nın yaklaşık 3 milyar dolar olan ihalesi “mukataa usulüyle” ERG İnşaat’a verildi. KMB Yer Altı Treni İnşaat, “meydanda usulle yapılması gerektiği” gerekçesiyle ihalenin iptali istemiyle sav açtı.  KMB Yer Altı Treni İnşaat, davada “İhalenin; hukuka marjinal olduğu, kamuoyu denetimi ve hesap verilebilirlik ilkelerine muhalif olarak 23 bilyon TL bedelci işin duyuru veya car yapılmadan, süzülmek amacıyla davet muntazır firmalar çağırma edilmeden gerçekleştirildiği, ihalenin hukuki dayanağının belirsiz olduğunu” görüşünü bildirdi.

Ankara 15. İdare Mahkemesi, ihalenin boy bos usulüyle yapılması amacıyla “istisna kapsamına” alınabilecek koşullara ehil olduğunu ve hukuka tehalüf olmadığını Cumhurbaşkanlığı kararını esbabımucibe göstererek fesih talebini reddetti.

CHP İzmir Mebus Bedri Serter, ilk kez 2007 yılında devletin yatırım programlarına aldığı İzmir-Ankara Aceleci Tren Hattı projesine ilişik yargının verdiği kararı eleştirdi. Konuyla ilişik bağlanmış izah fail Serter, 2007 yılından bu yana 1 kilometre de ray döşenmediğine dikkat çekerek, şunları belirtti:

“2007-2020 beyninde bütçeye konulan rakamların de üzerinde 8 milyar TL’nin üstünde rakamın on paralık edildiğini gördük. 2022 yatırım programında bu projenin maliyetinin 33,2 milyar TL olacağı bunun de 27,7 milyar TL’lik kısmının aut finansmanla karşılanacağı söylenmişti. Mart 2022’dahi birlikte bu aut kredinin İngiltere’den geleceğini öğrendik. Ayrıca elhak iktidarın ballı yandaş ihalelerinden biri olduğunu bildiğimiz bu ihalenin de kesim usulü ile verildiği biliniyordu. Oysaki çıplak eksiltme usulü ile yapılması gerektiği açıktır. Bugün geldiğimiz noktada ise ihalenin iptaline yönelik namına açılan davaya yargının ‘istisna’ kararı verdiğini gördük. Şaşırdık mı hayır! İktidar özlük yandaşlarına ki bu ihalede ERG İnşaat bu firma, verdiği ihalelere de kombinezon buluyor.

Her yaptıkları ihalenin ordubozanlık ve malı çekmek için adrese teyit olduğu bedihi bilcümle vatandaşların gözü önünde yapılıp mahkemelere derk edilse da hakimlerinde taraftarlık ve yerlerinden olacağı korkusu ile bir tane eş rejiminin kararlarına adaletsizlik yaparak uyuyorlar.”

Share: