Başkentteki Jeopark Alanları İçin Icraat Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Ofis Başkanlığı pandemi nedeniyle meydanlık verdiği kentte jeopark alanları oluşturulmasına müteveccih çalışmalarına tekrar başladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkentin turizm potansiyeline ehil alanlarını bölüm yüzüne ihata etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

ABB Hars ve Zevk Varlıkları Daire Başkanlığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ile imzaladığı “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi”protokolü kapsamında pandemi zımnında küşayiş verdiği çalışmalara yeniden başladı.

Yapılacak çalışmalarla; Ankara’dahi bulunan dünyanın jeolojik geçmişindeki çok balaban aynı olayı evet birlikte mahsus berenarı aralığını oyun eden, bu özellikleriyle yerkürenin etraflı geçmişi için iddia durumunda olan kayaç topluluğu, taşıl, mineral, bina, mağara evet birlikte şelale üzere yer bilimsel bırakıt niteliğindeki oluşumların belirlenerek, turizme kazandırılması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR İÇİN BİLİM KURULU OLUŞTURULDU

Çalışmalar kapsamında Kızılcahamam ve Çamlıdere’de belirlenen alanlar içerisinde yer alan jeositler tespit edilecek ve Avrupa Jeolojik Siper Kurumu kriterleri çerçevesinde raporlar hazırlanacak. Belirlenen bu yapıları içine düzlük jeoparkların oluşturulması ile UNESCO Global Jeopark ağına alınması üzere lüzumlu çalışmalar yapılacak.

Çalışmaları hırsızlamak amacıyla Prof. Dr. Nizamettin Ocakçı, Doç. Dr. İbrahim Sönmez Basit, Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Prof. Dr. Veysel Işık ve Prof. Dr. Minnettarlık Şahin’in düz aldığı ayrımsız Bilim Kurulu oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ve JMO’nun yapacağı bu çalışmaların ardından Ankara, Manisa’birlikte mevcut Kula UNESCO Küresel Jeoparkı’nın arkası sıra Türkiye’deki ikinci jeopark alanına eş olacak.

Share: