Bağıl Nem Nedir?

Bağıl nem, belirli bir anda havada bulunan su buharı miktarıdır. Sıcaklık ve basıncı hesaba katan bir denklem kullanılarak hesaplanır. Yeryüzündeki bağıl nem yüzde 0 ile yüzde 100 arasında değişebilir ve ortalama olarak yaklaşık yüzde 50’dir. olarak tanımlanır

Nem kurutma cihazı: Katı suyu alıp buharlaşmasına izin vermeden soğuk serpantinlerden geçirerek daha kuru hava elde etmek için kullanılan bir cihazdır. Katı su, tüm sıvı buharlaşana kadar ısıyı emerek soğuk serpantin üzerinde yoğunlaşır.

Nem alma cihazı, tatlı suya yer açmak için ortamdaki fazla nemi sıcak su veya buharla uzaklaştırır.

Nemden bahsederken, nesnelerin yüzeyinde görünen bir şeyden bahsediyoruz. Nem, havada serbest su buharı olduğunda oluşur.

Nem, havadaki su buharı miktarını ifade eder. Bir odadaki nem, higrometre adı verilen bir cihazla ölçülür. Bağıl nem iki yöntemle ölçülür – yaş ampul ve psikrometrik çizelgeleri kullanan bağıl nem ölçeği. Mutlak nem – mekansal dağılıma bakılmaksızın nem içeriği – bir denklemle hesaplanır:

burada “t” zaman veya ilgilenilen diğer herhangi bir boyut, “H” mutlak nem ve “V” doyma hacmini gösterir. Mutlak nem, sürekli olarak sabit oranda eklenirse bir maddenin doygunluğa ulaşmasının ne kadar süreceğini belirlemek için kullanılabilir.”

Nemli ortamların insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Daha yüksek bağıl nem seviyeleri ile insanlar, nemli havada gelişen bakteri ve virüslerden daha fazla mikrobiyal aktiviteye maruz kalırlar. Endüstriyel mekan ısıtma için ısıtıcı kiralama iyi bir çözümdür.

Bu kılavuzda, “nemli” olmanın temellerini, bağıl ve mutlak nem ile bağlantılı olarak nemin nasıl oluştuğunu ve neden nem gidericilerin kullanıldığını inceleyeceğiz.

Nem, havadaki su buharı miktarının bir ölçüsüdür. Bağıl nem bir ölçümdür, mutlak nem ise hesaplanabilir. Nem, sıcaklık, nem ve basınç gibi faktörleri hesaba katarak konfor düzeyinizi, deneyiminizi ve üretkenliğinizi etkiler.

Nem alma cihazı, havadaki fazla su buharı veya aşırı rutubet nedeniyle nemlenmiş bir alandan fazla nemi almak için kullanılan bir cihazdır. Nem gidericiler, kaynaktan gelen ısıyı emmek için buharlaşmalı ısı transferi veya soğutucu akışkanların yoğuşmasını kullanarak, normal bağıl nemden daha yüksek olan odalardan veya yerlerden su buharını uzaklaştırır.

Share: