Afiyet Bakanlığı nasıp başvuruları amacıyla süreyi 28 Kasım’a uzattı

Afiyet Bakanlığı ve vabeste kuruluşları ile değişik amme hava ve kuruluşlarının ihtiyaçları amacıyla tıpta uzmanlık mevzuatına bakarak eksper olanlar ile uzman doktor, hekim, ehlihibre diş tabibi, diş doktoru ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak tayin başvuruları üzere süre 28 Kasım’a kadar uzatıldı.

Bakanlığın “2022 Yılı 4. Dolaşma İlk Kat ve Baştan Atama Kurası Takvimi”hangi ilişik ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda, 23 Son Teşrin 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak düz alan akıbet müracaat süresinin 28 Teşrinisani 2022 Pazartesi saat 18.00’e kadar uzatılmasının Bakanlıkça makul görüldüğü belirtildi. Takvime bakarak ad çekme çekimi ise 15 Aralık’ta yapılacak.

Başvurular, Esenlik Bakanlığı Idare Hizmetleri Umumi Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer düz Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Oran kapısı kimlik teslim sistemi ile methal yapılarak ad çekme takviminde tamlanan süreler zarfında gerçekleştirilecek.

Share: